Gizlilik politikası

evraklarimyanimda.com olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve burada geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

Kayıt Dosyaları 

Uygulamamız ve web sayfamız kişi mahremiyetinizi ihlal edecek şekilde bilgi kaydı yapmamaktadır.

Reklamlar 

Bilgi toplamak amacıyla web işaretçileri kullanılabilir. Google dahil üçüncü web sitelerine yaptığınız ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanılır. Web sayfalarına yaptığınız ziyaretler temel alınarak reklamlar sunulur. Reklam ayarları kullanılarak kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilirsiniz.

Telif Hakkı 

Uygulamamız bilginin herkese açık olmasını düşünür telif hakkı korunan materyallerin yayınlanmasını benimsemez. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunun 25. maddesinin ekli maddesine (Değişik üçüncü fıkra:3/3/2004 5101/25 md.)”Dijital iletişim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlalin durdurulmasını ister. İhlalin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlale devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlalin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu madde de belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.” göre telif hakkı ihlal edilen,öncelikle 3 gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır. İhlal edilen bir durum var ise bizimle mutlaka iletişime geçiniz.

Dış Bağlantılar

evraklarimyanimda.com, sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı vermektedir. evraklarimyanimda.com link verdiği, banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir